De beste advocaat arbeidsrecht bij WSadvocaten

Arbeidsrecht is een van de vele rechtsgebieden waar WSadvocaten in werkzaam is. Het werkgebied van arbeidsrecht is echter op zichzelf al enorm uitgebreid. We zullen ons daarom in deze tekst voornamelijk gaan richten op het zo duidelijk mogelijk omschrijven van dit rechtsgebied. Arbeidsrecht is vooral enorm uitgebreid omdat het te maken heeft met zowel werknemers en werkgevers als ambtenaren. Er zijn daarom onnoemelijk veel deelgebieden waar een advocaat arbeidsrecht zich mee bezig kan houden. Enkele van deze zijn:

  • proeftijd bij een bedrijf
  • het opstellen van arbeidscontracten
  • wat te doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
  • collectieve ontslagen
  • reorganisaties
  • uitkeringen
  • privacy

Dit is echter nog maar een greep uit de onderwerpen waar een advocaat arbeidsrecht zich mee bezig kan houden. Als u een advocaat arbeidsrecht bij WSadvocaten in dienst neemt dan weet u wel dat ze op alle gebieden ervaren zijn. Ook zijn de advocaten die hier werkzaam zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat betreft het arbeidsrecht. Dit kunt u bijvoorbeeld ook zien aan het feit dat er op de website een pagina is met het laatste nieuws over arbeidsrecht. Bij WSadvocaten kunt u terecht bij zowel Snijders, Jacobs als Oranje. Over de advocaten kunt u op de website iets meer lezen. Als u nog informatie mist kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met het kantoor. U kunt hier alle vragen over een advocaat arbeidsrecht stellen waar u mee zit. We zullen hieronder enkele deelgebieden van het arbeidsrecht bespreken om u iets meer inzicht te verschaffen in wat het nou eigenlijk is. Allereerst zullen we wat uitleggen over schorsingen en daarna zullen we u vertellen wat een advocaat arbeidsrecht voor u kan betekenen wat betreft privacy op het werk.

Advocaat arbeidsrecht inschakelen bij schorsing

Voor schorsing, op non-actief stelling en vrijstelling van werk kunt u terecht voor rechtshulp bij WSadvocaten. Een advocaat arbeidsrecht kan u bijstaan met advies en rechtshulp in het proces. In alle drie van de gevallen gaat het erom dat een werknemer van de werkplicht ontdaan wordt. Het ingewikkelde, en wat vaak voor onduidelijkheid zorgt, is dat deze dingen niet in de wet zijn vastgelegd maar door de rechter worden bepaald. Het kan daarom al snel onterecht overkomen. Een advocaat arbeidsrecht kan u echter helpen om ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft en dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Wat in ieder geval fijn is voor de werknemer om te weten is dat u wel altijd doorbetaald moet worden wanneer u geschorst bent, aldus een advocaat arbeidsrecht van WSadvocaten. Ook mogen er geen vakantiedagen worden afgeschreven door uw werkgever omdat u niet werkt. Ook hoeft u uw auto en telefoon van het werk niet in te leveren. Dit is allemaal wel in de wet bepaald en hier kunt u zich dus ook op beroepen. Tot de tijd dat u bij de werkgever weg gaat kunt u dus gebruik blijven maken van alle dingen die bij uw baan komen kijken. Het is hiernaast van belang om te beseffen dat een schorsing een tijdelijk iets is. Vaak is daarom in de cao bepaald dat een schorsing niet langer dan 14 dagen mag duren. Dit kunt u voor de zekerheid zelf al eens nakijken, voordat u een advocaat arbeidsrecht inschakelt. Bent u het toch niet eens met de schorsing? U kunt dan een advocaat arbeidsrecht bij WSadvocaten in de arm nemen om de schorsing aan te vechten. Er kan een kortgeding worden aangespannen die de werkgever kan verplichten om u weer aan het werk te laten. U dient zich wel te beseffen dat een werkgever hierop kan reageren door een proces in gang te zetten met als doel op het arbeidscontract te beëindigen. Denk er dus wel altijd goed over na voordat u iets dergelijks in gang zet.

Hoe om te gaan met privacy op de werkvloer?

In Europese wetgeving is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op zijn eigen privé leven. Er is zelfs bepaald dat het telefoonverkeer ook hieronder valt. U hoeft dus niet akkoord te gaan met verzoeken van uw werkgever om uw privacy te schenden als u dit niet wil. Loopt het toch af op een conflict? Dan kunt u er eens over nadenken om een advocaat arbeidsrecht bij WSadvocaten in te schakelen om u een handje te helpen. Een onderwerp waar nog veel discussie over is, is hoe er moet worden omgegaan met camera’s op de werkvloer. Volgens de wet zijn camera’s op het werk wel toegestaan wanneer het gebruik ervan noodzakelijk is en wanneer de privacy van de werknemers gerespecteerd wordt. Voorbeelden van situaties waar het gebruik van beveiligingscamera’s gerechtvaardigd is, is bij een kluis of een kassa. Wel is het zo dat het altijd herkenbaar moet worden gemaakt dat er camera’s worden gebruikt. De privacy schending heeft namelijk niet alleen betrekking op de werknemers, maar ook op de klanten die in een winkel of een andere ruimte rondlopen. Wel zijn er situaties te bedenken waar het noodzakelijk wordt geacht om het gebruik van camera’s niet kenbaar te maken. U kunt hierbij denken aan het gebruiken van een beveiligingscamera wanneer iemand van fraude wordt verdacht. Als u echter het gevoel heeft dat uw privacy is geschonden doordat u ergens gefilmd werd, en u denkt dat het niet volgens de wet is gegaan, dan kunt u dit in samenwerking met een advocaat arbeidsrecht aanvechten.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn